Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

I SA/Po 591/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-08-10

zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z JDA SAD (...) firma 'P.' była odbiorcą sprowadzonego w dniu 29 października 1998r. oraz 2 grudnia 1998r. oleju opałowego. Towar...
odpowiedzialność majątkową' za pokrycie długu celnego związanego ze sprowadzeniem przez 'P.' oleju opałowego winna ponieść wspomniana Agencja Celna 'O.'., W niniejszej...