Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 244/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-09-29

bazowych /oleje lekkie/. Ponieważ - jak zauważyła Izba Skarbowa - w załączniku nr 4 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie stawek podatku...
do ustawy. Pod poz. 1 i 2 tego załącznika są wymienione półprodukty paliwowe z przeróbki ropy naftowej paliwa do silników /symbol SWW 0241-l, 0242-2/ oraz oleje smarowe...

I SA/Ka 1747/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-18

hurtowego węglem, olejem opałowym i paliwem, obrotu z zagranicą towarami, na które nie jest wymagana koncesja transportu, robót remontowo-budowlanych i pośrednictwa...