Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Bk 2077/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-02

. Z treści faktur wynikało, że przedmiotem transakcji był olej opałowy. Natomiast z dokumentów dotyczących rozchodu zakupionego oleju wynikało, że zostało zmienione...
należących do Spółki. Zakupiony w miesiącach lutym i marcu 1998 r. olej w ogóle nie był wykorzystywany jako olej opałowy, a w całości przeznaczony był jako materiał pędny...

SA/Bk 1031/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-07-24

, koszty utrzymania obiektu: zakup oleju opałowego i opłaty kominiarskie, wynagrodzenie płac konserwatorów c.o., wywóz nieczystości, opłaty za wodę i inne związane...
przez skarżącą za Urząd Rejonowy Poczty na rzecz innej osoby - sprzedawcy bądź świadczeniodawcy, muszą być przez Pocztę zwrócone /np. zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości...