Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Bk 1031/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-07-24

, koszty utrzymania obiektu: zakup oleju opałowego i opłaty kominiarskie, wynagrodzenie płac konserwatorów c.o., wywóz nieczystości, opłaty za wodę i inne związane...
przez skarżącą za Urząd Rejonowy Poczty na rzecz innej osoby - sprzedawcy bądź świadczeniodawcy, muszą być przez Pocztę zwrócone /np. zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości...