Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FPS 3/04 - Uchwała NSA z 2005-04-25

od sprowadzonego przez Kazimierza W. z zagranicy towaru, który był przez niego zadeklarowany jako 'olej opałowy o zawartości siarki w masie nieprzekraczającej 1 procent' według kodu...
i przeróbki ropy naftowej' - SWW 0241-1., Importowany przez stronę skarżącą w okresie pięciu lat olej opałowy był klasyfikowany przez Urząd Celny jako olej opałowy, w 1998 r...