Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FPS 3/04 - Uchwała NSA z 2005-04-25

od sprowadzonego przez Kazimierza W. z zagranicy towaru, który był przez niego zadeklarowany jako 'olej opałowy o zawartości siarki w masie nieprzekraczającej 1 procent' według kodu...
i przeróbki ropy naftowej' - SWW 0241-1., Importowany przez stronę skarżącą w okresie pięciu lat olej opałowy był klasyfikowany przez Urząd Celny jako olej opałowy, w 1998 r...

FPS 2/04 - Uchwała NSA z 2004-12-15

., Z uzasadnienia wyroku wynikało, że podatnik we wskazanych miesiącach dokonał zakupu oleju opałowego, następnie zużywał go do napędu ciągnika siodłowego, którym świadczył usługi...
transportowe. Organy podatkowe uznały, iż fakt wykorzystania oleju opałowego na cele inne niż opałowe uczynił nabywcę podatnikiem podatku akcyzowego, a to zgodnie z § 5...

I GPS 2/11 - Uchwała NSA z 2011-07-07

się następująco:, W dniu [...] września 2006 r. spółka J. zgłosiła do procedury dopuszczenia do obrotu sprowadzony z Białorusi olej napędowy do silników, klasyfikowany do kodu...
TARIC 2710 19 41 00. Do zgłoszenia celnego strona załączyła m.in. fakturę oraz oświadczenie, zgodnie z którym olej ten będzie przeznaczony na cele trakcyjne oraz do urządzeń...

I GPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-10-29

definiuje jako wyroby akcyzowe zharmonizowane paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy., Sąd...
podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (DZ. U. UE.L.92.316.21), która wskazywała, że wszystkie paliwa i oleje wykorzystywane do celów innych niż opałowe...

I FPS 1/17 - Uchwała NSA z 2017-10-16

przez sprzedawcę wymogu formalnego uzyskania od nabywców w terminie miesięcznym oświadczeń o przeznaczeniu oleju napędowego na cele opałowe pozbawia dostawcę opodatkowania według...
uzyskania od nabywców w terminie miesięcznym oświadczeń o przeznaczeniu oleju napędowego na cele opałowe pozbawia dostawcę opodatkowania według preferencyjnej stawki...