Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 196/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-22

pod kątem prawidłowości obrotu olejem opałowym w okresie od [...] marca 2009r. do [...] grudnia 2010r. W toku kontroli kontrolujący stwierdzili, że Spółka nie przekazała...
organowi podatkowemu w ustawowym terminie miesięcznych zestawień oświadczeń o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego za miesiące: od września 2009r. do października...

I SA/Bd 50/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-07

podatkowego, postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej potwierdzały użycie oleju do celów opałowych. Organ wyjaśnił, że w myśl art. 40 powołanej powyżej ustawy...
na sprzedawcę obowiązek uzyskania prawidłowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego ma umożliwić organowi podatkowemu kontrolę rzeczywistego przeznaczenia nabywanego...

I SA/Bd 51/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-07

podatkowego, postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej potwierdzały użycie oleju do celów opałowych. Organ wyjaśnił, że w myśl art. 40 powołanej powyżej ustawy...
na sprzedawcę obowiązek uzyskania prawidłowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego ma umożliwić organowi podatkowemu kontrolę rzeczywistego przeznaczenia nabywanego...

I SA/Bd 49/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-07

, postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej potwierdzały użycie oleju do celów opałowych. Organ wyjaśnił, że w myśl art. 40 powołanej powyżej ustawy (zmieniającej...
na sprzedawcę obowiązek uzyskania prawidłowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego ma umożliwić organowi podatkowemu kontrolę rzeczywistego przeznaczenia nabywanego paliwa...

I SA/Bd 204/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-07-16

europejskich firm, gdzie najprawdopodobniej były użytkowane jako olej napędowy lub opałowy. Jak wskazała niemiecka administracja podatkowa, również podmiot o nazwie: B. GmbH, Z. 2...
(będących pochodną m.in. mieszaniny ropy naftowej i różnych substancji chemicznych oraz z innych źródeł olej napędowy niespełniający wymogów jakościowych) za ww. okresy...

I SA/Wr 1060/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

zastosowano zasadę priorytetu spełnienia warunku materialnego nad warunkiem formalnym albowiem pomimo przeznaczenia oleju na cele opałowe, zastosowano stawkę jak dla olejów...
są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych. Jednakże...

I SA/Wr 1012/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-16

nad warunkiem formalnym, albowiem pomimo przeznaczenia oleju na cele opałowe, zastosowano stawkę jak dla olejów napędowych. W przedmiotowej sprawie zaś z takim problemem...
zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych. Jednakże zastosowano zasadę priorytetu spełnienia warunku materialnego...

I SA/Wr 1057/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

zastosowano zasadę priorytetu spełnienia warunku materialnego nad warunkiem formalnym, albowiem pomimo przeznaczenia oleju na cele opałowe, zastosowano stawkę jak dla olejów...
są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych. Jednakże...

I SA/Wr 1056/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

przeznaczenia oleju na cele opałowe, zastosowano stawkę jak dla olejów napędowych. W przedmiotowej sprawie zaś z takim problemem nie mamy do czynienia., Podatek należny...
których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych. Jednakże zastosowano zasadę priorytetu spełnienia warunku materialnego nad warunkiem formalnym, albowiem pomimo...

I SA/Wr 1043/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-16

są przeznaczone do celów opałowych. Jednakże zastosowano zasadę priorytetu spełnienia warunku materialnego nad warunkiem formalnym albowiem pomimo przeznaczenia oleju...
na cele opałowe, zastosowano stawkę jak dla olejów napędowych. W przedmiotowej sprawie zaś z takim problemem nie mamy do czynienia., Podatek należny jest ten sam, pozostaje...
1   Następne >   +2   4