Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Sz 535/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-03

, że K.K. mógł w imieniu A.W. odbierać olej opałowy, a sam A.W. wcześniej nie składał zeznań na tę okoliczność, konieczne stało się zawnioskowanie o jego uzupełniające...
o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe, uznać należy, że olej opałowy - w chwili dokonania sprzedaży, której nie towarzyszyło złożenie przez nabywcę stosownego oświadczenia...

I SA/Bk 495/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-11-16

ale całkowicie zaprzeczały, że dokonały zakupu oleju opałowego na stacji paliw w S. - 41 przypadków,, - przyznały, iż nabywały olej opałowy, jednak jedno lub więcej oświadczeń...
urządzeń do spalania oleju opałowego. Osoby dowożące olej opałowy do miejsca zamieszkania nabywców,, nie dochowały należytej staranności przy sprzedaży oleju opałowego...

I SA/Bd 737/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-08

olej opałowy powinien dołożyć wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego, ponieważ to na prowadzącym działalność...
lub w ogóle nie dokonywali transakcji kupna oleju opałowego, winny być skonfrontowane z zeznaniami świadków pracowników strony którzy fizycznie zawozili nabywcom olej...

I SA/Bd 738/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-08

sprzedający olej opałowy powinien dołożyć wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego, ponieważ to na prowadzącym...
olej opałowy., Ponadto strona wskazując na przepis art. 217 Konstytucji, zgodnie z którym nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów...

I SA/Bd 739/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-08

przez nabywcę oleju opałowego od odpowiedniej treści oświadczenia, zawierającego deklarację o przeznaczeniu oleju na cele opałowe. Podatnik sprzedający olej opałowy powinien dołożyć...
transakcji kupna oleju opałowego, winny być skonfrontowane z zeznaniami świadków - pracowników strony, którzy fizycznie zawozili nabywcom olej opałowy., Ponadto strona...

I SA/Bd 741/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-08

przez nabywcę oleju opałowego odpowiedniej treści oświadczenia, zawierającego deklarację o przeznaczeniu oleju na cele opałowe. Podatnik sprzedający olej opałowy powinien...
transakcji kupna oleju opałowego, winny być skonfrontowane z zeznaniami świadków - pracowników strony, którzy fizycznie zawozili nabywcom olej opałowy., Ponadto strona...

I SA/Bd 740/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-08

przez nabywcę oleju opałowego odpowiedniej treści oświadczenia, zawierającego deklarację o przeznaczeniu oleju na cele opałowe. Podatnik sprzedający olej opałowy powinien...
transakcji kupna oleju opałowego, winny być skonfrontowane z zeznaniami świadków - pracowników strony, którzy fizycznie zawozili nabywcom olej opałowy., Ponadto strona...

I SA/Bd 369/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-08

. Podatnik sprzedający olej opałowy powinien dołożyć wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego...
z zeznaniami świadków pracowników strony którzy fizycznie zawozili nabywcom olej opałowy., Strona wskazała również, iż zgodnie z art. 217 Konstytucji, nakładanie podatków, innych...

I SA/Bd 806/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-19

wyraźnie zadeklaruje, iż nabywany olej opałowy zostanie przez niego zużyty zgodnie z przeznaczeniem, tj. w celach opałowych. Organ podkreślił, że deklaracji...
, że olej opałowy był sprzedany nabywcom wskazanym na oświadczeniach na inne cele niż opałowe. Z uwagi na fakt, iż wszyscy widniejący na oświadczeniach nabywcy...

I SA/Bd 805/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-19

wyraźnie zadeklaruje, iż nabywany olej opałowy zostanie przez niego zużyty zgodnie z przeznaczeniem, tj. w celach opałowych. Organ podkreślił, że deklaracji...
rzeczywistymi oraz nabywali olej opałowy na cele zgodne z jego przeznaczeniem, przeprowadzenie wnioskowanego dowodu było jak najbardziej zasadne., W ocenie skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   7