Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Sz 517/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-15

według skarżącej były pobierane. K.R. podniosła także, iż nieprzesłuchanie wszystkich spośród trzynastu kontrahentów nabywających od niej w 2006 r. olej opałowy świadczy...
, do jakich celów sprzedany przez stronę olej opałowy został ostatecznie zużyty. Dodatkowo strona podniosła, iż zeznania przesłuchanych pracowników strony co do faktu...

I SA/Sz 623/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-28

dowodowego, K.R. nabywała olej opałowy przeznaczony na cele opałowe, oznaczony nieusuwalnym znacznikiem oraz zabarwiony na czerwono, składając każdorazowo oświadczenie...
fakturami VAT, do których załączone zostały oryginały paragonów fiskalnych, w sumie w 2004 r. strona sprzedała za fakturami VAT oraz paragonami fiskalnymi, olej opałowy...

I SA/Bd 508/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-16

zadeklaruje, iż nabywany olej opałowy zostanie przez niego zużyty zgodnie z przeznaczeniem, tj. w celach opałowych. Organ podkreślił, że deklaracji tej nie może zastąpić...
na takie okoliczności. Nie przeprowadzono również żadnego dowodu poza dowolną interpretacją przez organy treści oświadczeń na okoliczność, że olej opałowy był sprzedany nabywcom...

I SA/Bd 507/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-16

wyraźnie zadeklaruje, iż nabywany olej opałowy zostanie przez niego zużyty zgodnie z przeznaczeniem, tj. w celach opałowych. Organ podkreślił, że deklaracji...
na takie okoliczności. Nie przeprowadzono również żadnego dowodu poza dowolną interpretacją przez organy treści oświadczeń na okoliczność, że olej opałowy był sprzedany...

I SA/Sz 383/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-28

na stwierdzenie, że wśród osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wskazanych przez stronę jako kontrahentów nabywających w czerwcu 2007 r. olej opałowy...
akcyzowego. Brak tych oświadczeń skutkuje natomiast koniecznością zastosowania dyspozycji art. 65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, w związku z uznaniem, że olej opałowy został...

I SA/Bk 61/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-18

z brakiem czynności podlegającej temu wpisowi. Okoliczności te, zdaniem organu, pozwalały uznać, iż przedmiotowy olej opałowy został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem...
oleju opałowego u podmiotów, u których nabywał olej opałowy. Nie było zatem podstaw do nałożenia na niego obowiązku zapłaty zwiększonej stawki podatku akcyzowego...

I SA/Bd 509/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-16

stawek podatku akcyzowego. Zdaniem organu, sporządzanie tego typu oświadczeń ma sens tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nabywca wyraźnie zadeklaruje, iż nabywany olej opałowy...
rzeczywistymi oraz nabywali olej opałowy na cele zgodne, z jego przeznaczeniem, przeprowadzenie wnioskowanego dowodu było jak najbardziej zasadne., W ocenie skarżącego...

I SA/Sz 382/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-28

działalności gospodarczej, wskazanych przez stronę jako kontrahentów nabywających w maju 2007 r. olej opałowy przeznaczony na cele opałowe, stwierdzono, że spośród wszystkich...
akcyzowego. Brak tych oświadczeń skutkuje natomiast koniecznością zastosowania dyspozycji art. 65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, w związku z uznaniem, że olej opałowy został...

I SA/Sz 381/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-28

nie prowadzących działalności gospodarczej, wskazanych przez stronę jako kontrahentów nabywających w kwietniu 2007 r. olej opałowy przeznaczony na cele opałowe, stwierdzono...
zastosowania dyspozycji art. 65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, w związku z uznaniem, że olej opałowy został użyty niezgodnie z przeznaczeniem, i wynikającej...

I SA/Sz 83/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-07

w podatku akcyzowym powstaje dopiero wtedy, gdy sprzedany olej opałowy zostanie przeznaczony na cele inne niż opałowe. Zdaniem skarżącej żaden przepis obowiązujący w 2003r...
. nie wyjaśniał co należy rozumieć pod pojęciem 'przeznaczenie na cele inne niż opałowe', wobec czego uznała, że o tym czy olej jest przeznaczony na cele opałowe...
1   Następne >   +2   +5   9