Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 439/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-04-22

., W uzasadnieniu powyższej decyzji podano, że Spółka zadeklarowała w zgłoszeniu celnym olej bazowy SAE-10 do kodu PCN 271019990. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra...
podatku akcyzowego wyjaśniono, że objęty zgłoszeniem celnym olej bazowy SAE-10 nie mógł być przeznaczony do użycia jako paliwo silnikowe lub jako dodatek lub domieszka...

I SA/Bk 403/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-01-28

. Do wyrobów zharmonizowanych ustawa o podatku akcyzowym zalicza oleje opałowe, paliwa silnikowe, gaz, wyroby alkoholowe i wyroby tytoniowe. Wyrobami niezharmonizowanymi...
zharmonizowanych ustawa o podatku akcyzowym zalicza oleje opałowe, paliwa silnikowe, gaz, wyroby alkoholowe i wyroby tytoniowe. Wyrobami niezharmonizowanymi są m.in. samochody...

III SA/Lu 498/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-27

olej napędowy o zawartości siarki do 0,005 % włącznie. Towar zaklasyfikowano do kodu PCN 2710 19 41 1 z obniżoną stawką celną 0%. Obliczono podatek akcyzowy w kwocie...
. Norma ta ujmuje metodę oznaczania zawartości siarki w węglowodorach takich jak: nafty, destylaty, oleje opałowe, oleje pozostałościowe, oleje smarowe bazowe, benzyny...

I SA/Sz 316/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-28

ze zm.), Naczelnik Urzędu Celnego odmówił M. Sp. z o.o. wydania zaświadczenia potwierdzającego zamówienie na zakup wyrobu akcyzowego zharmonizowanego jakim jest olej napędowy...
stosowanie tej instytucji. Nie przewidziano w tym rozporządzeniu, aby był nim objęty olej napędowy będący przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego., W ocenie organu...

I SA/Sz 317/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-28

.), Naczelnik Urzędu Celnego odmówił M. Sp. z o.o. wydania zaświadczenia potwierdzającego zamówienie na zakup wyrobu akcyzowego zharmonizowanego jakim jest olej napędowy -CN...
stosowanie tej instytucji. Nie przewidziano w tym rozporządzeniu, aby był nim objęty olej napędowy będący przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego., W ocenie organu...

III SA/Lu 322/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-21

odrzutowych,, 4/ pozostałe oleje napędowe, w przypadku gdy import dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe., Symbol 'ex' oznacza, że stawka...
akcyzowego od importowanego towaru. Prawnie obojętna jest zatem kwestia, w jaki sposób wykorzystany został sprowadzony przez stronę olej po dacie przyjęcia zgłoszenia...

III SA/Lu 323/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-21

sprowadzony przez stronę olej po dacie przyjęcia zgłoszenia celnego, a więc czy na przykład podlegał blendowaniu, czy posłużył jako składnik wytworzenia innego rodzaju...
. klasyfikacji importowanego oleju do kodu PCN 2710 00 39 0, olej ten trafnie został uznany za wyrób akcyzowy, gdyż każdy wyrób objęty tym kodem PCN ma taki status. Nie oznacza...