Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 100/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-15

rozporządzeń, podatnikami podatku akcyzowego są podmioty sprzedające lub zużywające olej opalowy dla celów innych niż opałowe. Natomiast organ podatkowy nigdy nie przedstawił...
2001 r. i zapłaciła podatek akcyzowy według stawek jak za olej opałowy i nie kwestionowała tego faktu. Dopiero po kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Kontroli...

III SA/Lu 351/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-23

grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego zwalnia się sprzedawców z wyjątkiem podmiotów sprzedających olej opałowy do celów innych niż opałowe i powstaje z dniem sprzedaży...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego zgodnie z którym sprzedający olej opałowy obowiązany jest do uzyskania od nabywcy...

III SA/Lu 640/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-25

. S. W wyniku przeprowadzenia powyższych czynności ustalono, że spółka '[...]' zużywała do posiadanych pojazdów olej opałowy., Strona w odwołaniu nie podziela poglądu...
'[...]' w rzeczywistości stanowiła sprzedaż oleju opałowego, uznał, iż powyższa spółka zużywała do posiadanych pojazdów olej opałowy. Zdaniem strony, taka teza o dokonywaniu...

I SA/Bk 213/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-27

napędowych i opałowych, jako olej ciężki zaliczany jest do olejów smarowych i pozostałych olejów., Oświadczenie strony i sprawozdanie z badań nr [...] z [...].01.2004 r...
tą metodą., W kolejnych uwagach 1 (e) i 1 (f) wyjaśniono pojęcia oleje napędowe i oleje opałowe oraz metody ustalania niezbędnych dla klasyfikacji parametrów towaru...

I SA/Bk 215/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-24

płynięcia (150 C) wskazują, że przedmiotowy olej nie odpowiada także warunkom podanym w tabeli zgodności dla olejów opałowych., Oleje ciężkie z pozycji 2710 taryfy celnej...
od 271019710 do 271019990)., W związku z tym, że importowany olej nie spełnia wymogów przewidzianych dla olejów napędowych i opałowych, jako olej ciężki zaliczany jest do olejów...

I SA/Bk 216/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-24

C i temperatury płynięcia (150 C) wskazują, że przedmiotowy olej nie odpowiada także warunkom podanym w tabeli zgodności dla olejów opałowych., Oleje ciężkie z pozycji...
(kody PCN od 271019710 do 271019990)., W związku z tym, że importowany olej nie spełnia wymogów przewidzianych dla olejów napędowych i opałowych, jako olej ciężki...

I SA/Bk 218/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

od towarów i usług zarejestrować jako dług celny., W uzasadnieniu powyższej decyzji podano, że Spółka zadeklarowała w zgłoszeniu celnym olej bazowy SAE-30 do kodu PCN 271019990...
30.10.2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego wyjaśniono, że objęty zgłoszeniem celnym olej bazowy SAE-30 nie mógł być przeznaczony do użycia...

I SA/Bk 217/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

, że Spółka zadeklarowała w zgłoszeniu celnym olej bazowy SAE-30 do kodu PCN 271019990. Zgodnie z 32 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku...
zgłoszeniem celnym olej bazowy SAE-30 nie mógł być przeznaczony do użycia jako paliwo silnikowe lub jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych co warunkowało...

I SA/Bk 214/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-03

celnym olej bazowy [...] do kodu PCN 271019990. Zgodnie z 32 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego stawki podatku akcyzowego...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30.10.2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego wyjaśniono, że objęty zgłoszeniem celnym olej bazowy...

I SA/Gd 461/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-14

) oraz, - być zdefiniowany jako benzyna 'lakiernicza'., Z analizy parametrów ujętych zarówno w certyfikacie zagranicznym jak i krajowym wynika, iż badany olej spełnia pierwsze kryterium...
niż lakiernicze, benzyna lotnicza, paliwa do silników odrzutowych, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje smarowe, oleje przekładniowe, izolacyjne, płyny hydrauliczne nakazuje...
1   Następne >   2