Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 3032/02 - Wyrok NSA z 2003-12-03

, że podatnikami tego podatku są również osoby prawne sprzedające lub zużywające między innymi olej opałowy dla innych celów niż opałowe /ust. 1 par. 5 rozporządzenia...
przeprowadzona w PKN 'O.' S.A. Oddział w K. wykazała, iż podatnik w 2000 r. dokonywał sprzedaży oleju opałowego przy użyciu dystrybutorów na składostacjach na cele inne niż opałowe...