Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 2978/01 - Wyrok NSA z 2003-08-01

Sama instalacja centralnego ogrzewania w tym kocioł c.o., i zbiornik na olej opałowy, mogą być zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
ogrzewania, zbiornik na olej opałowy i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, która zastąpiła wcześniej rozebrane w budynku...

SA/Rz 377/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-05-13

w niej urządzenia emitują hałas. Hałas zwiększają także ciągniki, którymi dowożony jest do suszarni rzepak, pszenica, a obecnie kukurydza. W roku 2000 w suszarni zamiast oleju...
jest wprowadzenie przez Elżbietę i Dariusza Cz. zmian czynnika opałowego, jak również odstąpienie od warunków wydanego pozwolenia na budowę. W tych kwestiach Powiatowy Inspektor...