Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 377/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-05-13

w niej urządzenia emitują hałas. Hałas zwiększają także ciągniki, którymi dowożony jest do suszarni rzepak, pszenica, a obecnie kukurydza. W roku 2000 w suszarni zamiast oleju...
jest wprowadzenie przez Elżbietę i Dariusza Cz. zmian czynnika opałowego, jak również odstąpienie od warunków wydanego pozwolenia na budowę. W tych kwestiach Powiatowy Inspektor...