Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 2845/01 - Wyrok NSA z 2003-07-30

organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające lub zużywające wyroby o których mowa w par. 3 /oleje opałowe/ dla celów innych niż opałowe...
roku, decyzję określającą podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży oleju opałowego przy użyciu dystrybutorów do sprzedaży paliw silnikowych w firmie 'E.' Bolesława Jerzego K. w S...

III SA 3032/02 - Wyrok NSA z 2003-12-03

, że podatnikami tego podatku są również osoby prawne sprzedające lub zużywające między innymi olej opałowy dla innych celów niż opałowe /ust. 1 par. 5 rozporządzenia...
przeprowadzona w PKN 'O.' S.A. Oddział w K. wykazała, iż podatnik w 2000 r. dokonywał sprzedaży oleju opałowego przy użyciu dystrybutorów na składostacjach na cele inne niż opałowe...

IV SA 2978/01 - Wyrok NSA z 2003-08-01

Sama instalacja centralnego ogrzewania w tym kocioł c.o., i zbiornik na olej opałowy, mogą być zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
ogrzewania, zbiornik na olej opałowy i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, która zastąpiła wcześniej rozebrane w budynku...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

towaru, ustalając, iż przedmiotem importu był olej o parametrach fizyko-chemicznych oleju napędowego, a nie olej opałowy, jak to wynikało z dokumentów przedłożonych do odprawy...
, że przedmiotem importu był olej opałowy, a nie olej napędowy. Olej opałowy nie jest zaś towarem akcyzowym wymieniony w załączniku nr 6 do ustawy o VAT., Odpowiadając na skargi...

III RN 33/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-03-25

o symbolu SWW 0242-221 przeznaczonym do silników szybkoobrotowych i traktowany jako jeden asortyment w sprzedaży, pomimo że w owym czasie olej opałowy o symbolu SWW 0242-222...
zakupu oleju napędowego o symbolu SWW 0242-222 przeznaczonego do silników nisko- i średnioobrotowych, po czym olej ten wlewany był do zbiorników i mieszany z olejem...

SA/Rz 377/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-05-13

w niej urządzenia emitują hałas. Hałas zwiększają także ciągniki, którymi dowożony jest do suszarni rzepak, pszenica, a obecnie kukurydza. W roku 2000 w suszarni zamiast oleju...
jest wprowadzenie przez Elżbietę i Dariusza Cz. zmian czynnika opałowego, jak również odstąpienie od warunków wydanego pozwolenia na budowę. W tych kwestiach Powiatowy Inspektor...