Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA 2702/00 - Wyrok NSA z 2002-11-13

zakładowej. Decyzja ta wymienia dwa kotły parowe opalane olejem opałowym, określając w załączniku nr 1 emisję maksymalną i emisję roczną dla całego obiektu elektrociepłowni...