Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Sz 2988/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-10-30

dostawcy wobec skarżącego podatnika z tytułu zapłaty za zamówiony olej opałowy, wierzytelność taka nie była bowiem w tymże dniu wierzytelnością wymagalną. To samo...
, iż w dniu 12.11.1998 r. złożyła ona w Spółce z o.o. 'BGM PP' zamówienie na dostawę 2.800 ton oleju opałowego produkcji krajowej., W związku z tym zamówieniem Spółka 'BGM...