Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

II SA/Wr 1288/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-06

organicznych na stanowiskach pracy'. 'Pomiary emisji gazów odlotowych emitowanych podczas produkcji z wyciągów wentylacyjnych i komina kotła grzewczego opalanego olejem...
opałowym /pyłu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenu, sumy węglowodorów jako n-heksan/, wykazały, że emisja ze źródeł firmy P. R: jest niska i kwalifikuje...