Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2073/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-28

w miesiącu sierpniu 1998 r. zakupił w Centrali Produktów Naftowych CPN SA 3.744 kg oleju opałowego na podstawie faktury VAT., Zakupiony olej opałowy podatnik zużył...
akcyzowym po stronie osoby prawnej, która olej opałowy zużyła na inne cele - z mocy powołanych na wstępie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia...

SA/Sz 2072/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-28

olej opałowy Spółka zużyła nie na cele opałowe, lecz jako paliwo do kombajnów i ciągników rolniczych., Zużycie oleju opałowego na inne cele niż opałowe powoduje...
powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie osoby prawnej, która olej opałowy zużyła na inne cele - z mocy powołanych na wstępie przepisów rozporządzenia...

I SA/Po 3/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-22

./ - podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające lub zużywające olej opałowy...
rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów., Zdaniem izby, bezprzedmiotowe jest również to, czy sprzedający spółdzielni olej opałowy /tj. 'P.' i 'M-B.'/ zapłacili za towar...

SA/Sz 2988/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-10-30

dostawcy wobec skarżącego podatnika z tytułu zapłaty za zamówiony olej opałowy, wierzytelność taka nie była bowiem w tymże dniu wierzytelnością wymagalną. To samo...
, iż w dniu 12.11.1998 r. złożyła ona w Spółce z o.o. 'BGM PP' zamówienie na dostawę 2.800 ton oleju opałowego produkcji krajowej., W związku z tym zamówieniem Spółka 'BGM...

SA/Bk 1031/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-07-24

, koszty utrzymania obiektu: zakup oleju opałowego i opłaty kominiarskie, wynagrodzenie płac konserwatorów c.o., wywóz nieczystości, opłaty za wodę i inne związane...
przez skarżącą za Urząd Rejonowy Poczty na rzecz innej osoby - sprzedawcy bądź świadczeniodawcy, muszą być przez Pocztę zwrócone /np. zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości...