Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 759/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-22

robót budowlanych, kontynuował prace przy obiekcie. Dokonał on zmian elementów konstrukcyjnych ścian nośnych i stropów w budynku nr 1 i zainstalował tam zbiornik na olej...
opałowy o pojemności 8.800 1, a w wyremontowanym budynku nr 3 zostało wykonane w ścianie poprzecznej przejście do budynku nr 2. Nowo dobudowany budynek do budynków nr 1 i 2...