Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X
  • Skarżony

II SA 2349/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii geotermalnej systemów ogrzewania oraz modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej., Według Programu modernizacja...
gazowego, elektrycznego, czy przez spalanie oleju opałowego/, jak i modernizację systemu grzewczego wraz z dostawą energii cieplnej dla dwóch szkół...