Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

IV SA/Po 974/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-06

uchwały w części obejmującej § 13 ust 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody...
[...] (dalej również jako: 'Uchwała') - w części obejmującej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii...

II SA/Łd 1104/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-11

z lokalną kotłownią na olej opałowy, przyłączy oraz budynku gospodarczego., Decyzją z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., po wszczęciu postępowania z urzędu...
i nr 37/17, a polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z lokalną kotłownią na olej opałowy, przyłączy oraz budynku gospodarczego., Decyzja ta została wydana na podstawie...

II SA/Wr 80/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

o indywidulane lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, kolektory słoneczne, biomasę, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane...
o indywidualne lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane w kotłach ekologicznych...

IV SA/Wa 2565/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-07

). Zgodnie z treścią powołanego punktu: 'do celów grzewczych należy więc wykorzystywać gaz przewodowy, paliwa płynne (olej opałowy lekki), energię elektryczną. Wskazane...
Do celów grzewczych należy więc wykorzystywać gaz przewodowy, paliwa płynne (olej opałowy lekki), energię elektryczną. Wskazane jest wykorzystywanie do celów ogrzewania...

II SA/Op 295/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-20

ciepło technologiczne może być wykorzystane wyłącznie z gazu, oleju lub energii elektrycznej), gazem, energią elektryczną, olejem opałowym'., 2) w części graficznej...
wyłącznie z gazu, oleju lub energii elektrycznej), gazem energią elektryczną, olejem opałowym oraz w oparciu o mikroinstalacje i małe instalacje w rozumieniu ustawy...

II SA/Gd 114/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-10-18

(dystrybucja gazu LPG oraz oleju opałowego) na działce nr [...] obr. Ł., W uzasadnieniu wskazano, iż postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw (dystrybucja gazu LPG oraz oleju opałowego), na działce nr [...] obr. Ł. W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania...

IV SA/Wa 1395/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-25

mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, kotłownią gazową (lub na olej opałowy o mocy cieplnej max. 420 kW) wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem na ul...

II OSK 967/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

na olej opałowy, przewidzianej do realizacji na działce nr [...] w G. gm. G. [...], uchyliło w całości zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia...

II SA/Bk 778/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-05-07

dotyczącego ogrzewania budynku poprzez energię z procesu spalania oleju opałowego niskosiarkowego a w przypadku wydajności większej niż 20 kW -wykonania w projekcie...
kubaturowego i urządzeń towarzyszących, z użytkownikami sieci elektroenergetycznej, nie wskazano rodzaju oleju opałowego oraz nie przedłożono kserokopii mapy zasadniczej...

II SA/Bk 670/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-28

energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, zbiornik na olej opałowy o poj. Do 5000 dm3 ), zjazdem z drogi gminnej (ul. F. Z.) oraz niezbędną niwelacją i utwardzeniem...
1   Następne >   3