Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I GSK 65/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

oznaczony olej opałowy na cele grzewcze. Organ podatkowy dokonał weryfikacji oświadczeń nabywców oleju opałowego pod względem poprawności ich wypełnienia. Stwierdził...
odwoławczego sprzedawca oleju opałowego mógł zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego tylko wówczas, gdyby sprzedawał prawidłowo oznaczony olej opałowy na cele grzewcze...

I SA/Wr 282/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-13

. na dokumentację potwierdzającą technologię użycia palników wrębowych, ich zapotrzebowanie na olej opałowy oraz dopuszczenie do ruchu na potrzeby Spółki w okresie objętym decyzjami obu...
nie kwestionowały konieczności wykorzystania palników wrębowych w procesie technologicznym wydobycia i obróbki kopalin, a co za tym idzie zapotrzebowania na olej opałowy...

I GSK 1068/15 - Wyrok NSA z 2015-11-18

. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) stwarzały możliwość dokonania sprawdzenia danych personalnych osób fizycznych nabywających olej opałowy...
w błąd sprzedającego olej opałowy. Spółka z tytułu sprzedaży oleju opałowego została obciążona podatkiem akcyzowym od oleju napędowego wskutek nieprawdziwości danych...

I GSK 1066/15 - Wyrok NSA z 2015-11-18

. Nr 101, poz. 926) stwarzały możliwość dokonania sprawdzenia danych personalnych osób fizycznych nabywających olej opałowy jednakże nie nakładały takiego obowiązku...
przez sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w błąd sprzedającego olej opałowy. Spółka z tytułu sprzedaży oleju opałowego została...

I GSK 1065/15 - Wyrok NSA z 2015-11-18

. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) stwarzały możliwość dokonania sprawdzenia danych personalnych osób fizycznych nabywających olej opałowy jednakże nie nakładały takiego obowiązku...
przez sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w błąd sprzedającego olej opałowy. Spółka z tytułu sprzedaży oleju opałowego została...

I GSK 1067/15 - Wyrok NSA z 2015-11-18

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) stwarzały możliwość dokonania sprawdzenia danych personalnych osób fizycznych nabywających olej opałowy jednakże...
sprzedającego olej opałowy. Spółka z tytułu sprzedaży oleju opałowego została obciążona podatkiem akcyzowym od oleju napędowego wskutek nieprawdziwości danych zawartych...

III SA/Po 20/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

, poprzez uznanie, że zachodzą podstawy do ustalenia zobowiązania podatkowego i stwierdzenia, że przedmiotowy olej opałowy przeznaczony był na inny cel niż opałowy. Brak...
) o przeprowadzenie rozprawy celem przedstawienia argumentacji prawnej, c) z dokumentów, to jest faktur, zestawienia klientów nabywających olej opałowy na paragony; 6) art. 187 § 2...

III SA/Po 21/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

do ustalenia zobowiązania podatkowego i stwierdzenia, że przedmiotowy olej opałowy przeznaczony był na inny cel niż opałowy. Brak oświadczeń należy rozpatrywać w kontekście...
argumentacji prawnej, c) z dokumentów, to jest faktur, zestawienia klientów nabywających olej opałowy na paragony; 6) art. 187 § 2 Ordynacji podatkowej, zwłaszcza poprzez...

III SA/Po 22/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

podstawy do ustalenia zobowiązania podatkowego i stwierdzenia, że przedmiotowy olej opałowy przeznaczony był na inny cel niż opałowy. Brak oświadczeń należy rozpatrywać...
argumentacji prawnej, c) z dokumentów, to jest faktur, zestawienia klientów nabywających olej opałowy na paragony; 6) art. 187 § 2 Ordynacji podatkowej, zwłaszcza poprzez...

III SA/Po 19/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

uznanie, że zachodzą podstawy do ustalenia zobowiązania podatkowego i stwierdzenia, że przedmiotowy olej opałowy przeznaczony był na inny cel niż opałowy. Brak oświadczeń...
przedstawienia argumentacji prawnej, c) z dokumentów, to jest faktur, zestawienia klientów nabywających olej opałowy na paragony; 6) art. 187 § 2 Ordynacji podatkowej, zwłaszcza...
1   Następne >   +2   +5   9