Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 200/07 - Wyrok NSA z 2008-02-21

ciepłowniczy, należący do skarżącej, a ponadto nieruchomość ta zapewnia dostęp sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, kanalizacja, zbiorniki oleju opałowego...

II SA/Kr 696/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-20

na wapno, zasieków na materiały opałowe, kotłowni, składu opału, składu żużlu, hydroforni, zbiornika wody przeciwpożarowej, przepompowni ścieków, stolarni i zbrojami, składu...
i łatwopalnych, rezerwy terenu na składowiska, stacji transformatorowej, wieży reflektorowej, czerpni powietrza, składu odpadów produkcyjnych opakowań zwrotnych, osadnika olejów...