Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

I GSK 1024/09 - Wyrok NSA z 2010-08-04

z obrotem paliwami. Omawiany odmierzacz paliw ciekłych podłączony był do zbiornika, w którym magazynowany był tylko i wyłącznie omawiany olej opałowy. Olej ten spółka...
którego wydawany był olej opałowy 'J.', znajdowała się odpowiednia informacja, że służy on tylko do dystrybucji oleju opałowego do pojemników. Na dystrybutorze zamieszczona...

I GSK 1020/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

stanu faktycznego., Sąd wskazał, że nie są kwestionowane okoliczności, iż w punkcie w Ł. był sprzedawany olej napędowy i opałowy i że nie były pobierane oświadczenia...
z nieudokumentowanego źródła, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy, jak również olej opałowy podmiotom, od których nie pobierano wymaganego oświadczenia o przeznaczeniu...

I GSK 1021/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

przy ustaleniu stanu faktycznego., Sąd wskazał, że nie są kwestionowane okoliczności, iż w punkcie w Ł. był sprzedawany olej napędowy i opałowy i że nie były pobierane oświadczenia...
z nieudokumentowanego źródła, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy, jak również olej opałowy podmiotom, od których nie pobierano wymaganego oświadczenia o przeznaczeniu...

I GSK 941/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

prowadzonego postępowania przeprowadzono weryfikację złożonych oświadczeń celem potwierdzenia, że zakupiony olej został przeznaczony na cele opałowe. W wyniku...
nie dotyczyło kwestii złożenia po terminie zestawienia oświadczeń. Przedmiotem sporu było opodatkowanie sprzedaży oleju opałowego w związku z niedopełnieniem obowiązku uzyskania...