Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

V SA/Wa 2712/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-13

wynosi 838,5 kg/m3) a zatem powinien być zaklasyfikowany jako olej opałowy o kodzie CN 2710 19 61, ze względu na zawartość siarki nieprzekraczającą 1% masy. W związku...
być jako olej opałowy zaklasyfikowany do kodu CN 2710 19 61 (ze względu na zawartość siarki nieprzekraczającą 1% masy) oraz znakowany i barwiony w składzie podatkowym., Zdaniem...

II SA/Po 777/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-11

jest od 2000 r., pomieszczenie na olej opałowy jest połączone z budynkiem gospodarczym i tworzy z nim jedną bryłę. W przedmiotowym pomieszczeniu przechowywany jest olej...
decyzji zobligowany jest do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego - magazynu na olej opałowy. Rozebranie obiektu w sposób oczywisty wiązać się będzie z trudnymi...

I SA/Wr 1680/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

działalności olej opałowy stosowała preferencyjną stawkę podatku VAT, a zatem nie pobrała podatku w wysokości określonej w decyzji. Wykonanie decyzji obligowałoby stronę...
. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opałowy...

I SA/Wr 1679/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

działalności olej opałowy stosowała preferencyjną stawkę podatku VAT, a zatem nie pobrała podatku w wysokości określonej w decyzji. Wykonanie decyzji obligowałoby stronę...
ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej...

I SA/Wr 1672/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

, że sprzedając w ramach prowadzonej działalności olej opałowy stosowała preferencyjną stawkę podatku VAT, a zatem nie pobrała podatku w wysokości określonej w decyzji. Wykonanie...
na wyroby energetyczne - olej opałowy - określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym od spełnienia warunku z przepisu art. 89 ust. 14 ustawy o podatku...

I SA/Wr 1681/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

działalności olej opałowy stosowała preferencyjną stawkę podatku VAT, a zatem nie pobrała podatku w wysokości określonej w decyzji. Wykonanie decyzji obligowałoby stronę...
Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opałowy...

I SA/Wr 1685/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

, że sprzedając w ramach prowadzonej działalności olej opałowy stosowała preferencyjną stawkę VAT, a zatem nie pobrała podatku w wysokości określonej w decyzji. Wykonanie decyzji...
kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opałowy - określonej w art. 89 ust. 4...

I SA/Wr 1674/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

, że sprzedając w ramach prowadzonej działalności olej opałowy stosowała preferencyjną stawkę VAT, a zatem nie pobrała podatku w wysokości określonej w decyzji. Wykonanie decyzji...
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opałowy - określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1...

I SA/Wr 1676/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

, że sprzedając w ramach prowadzonej działalności olej opałowy stosowała preferencyjną stawkę VAT, a zatem nie pobrała podatku w wysokości określonej w decyzji. Wykonanie...
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opałowy - określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1...

I SA/Wr 1678/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

działalności olej opałowy stosowała preferencyjną stawkę podatku VAT, a zatem nie pobrała podatku w wysokości określonej w decyzji. Wykonanie decyzji obligowałoby stronę...
ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej...
1   Następne >   +2   +5   +10   24