Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Ke 34/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-14

lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni., Organ I-szej instancji podniósł ponadto, że dla terenu na którym planuje się inwestycję brak obowiązującego planu...
oraz rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem zbiorników, z płynnym gazem lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni, na obszarze podwyższonej ochrony komunalnych ujęć wód...

II SA/Ke 680/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-12-29

oraz rurociągów do transportu z wyjątkiem zbiorników z płynnym gazem lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni. Z uwagi na zakres zamierzenia inwestycyjnego (budowa stacji...
oraz rurociągów do transportu z wyjątkiem zbiorników z płynnym gazem lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni, bez wątpienia odpowiada dyrektywie dotyczącej...

II OSK 571/09 - Wyrok NSA z 2010-03-17

VIII.6 zakaz lokalizacji zbiorników produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do transportu z wyjątkiem zbiorników z płynnym gazem lub olejem...
opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni. Z uwagi na zakres zamierzenia inwestycyjnego (budowa stacji paliw z podziemnymi zbiornikami podziemnymi paliw ropopochodnych...