Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

I SA/Bk 422/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-11-24

, z tytułu zakupu oleju opałowego 2.520,00 zł, za wywóz nieczystości w kwocie 152,00 zł kwartalnie, za energię elektryczną w kwocie 28,19 zł, za wodę w kwocie 20,00 zł...

I SA/Bk 125/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-07-13

węgla 604,00 zł, z tytułu zakupu oleju opałowego 2.520,00 zł, za wywóz nieczystości w kwocie 152,00 zł kwartalnie, za energię elektryczną w kwocie 28,19 zł, za wodę w kwocie...

III SA/Wr 45/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-24

i plebanii w wysokości [...] zł, zakupu oleju opałowego do funkcjonowania plebanii w wysokości [...] zł, zakupów niezbędnych do funkcjonowania parafii w wysokości [...] zł...