Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

II SA 2349/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii geotermalnej systemów ogrzewania oraz modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej., Według Programu modernizacja...
gazowego, elektrycznego, czy przez spalanie oleju opałowego/, jak i modernizację systemu grzewczego wraz z dostawą energii cieplnej dla dwóch szkół...

I OSK 108/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

się zarzuty dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych. I to zarówno podnoszona w motywach uchwały kwestia zakupu oleju opałowego - w tej sprawie Zarząd Powiatu...

II SA/Rz 762/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-23

prowadzącego szkołę., Inny zarzut dotyczy dokonanego przez W. K. zakupu oleju opałowego dla szkoły, na kwotę 26 637 zł, którego dokonano już po wygaśnięciu umowy dostawy...

III SA/Wr 510/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-08

terytorialnego. Ponadto, w opinii Zarządu Powiatu T., R. K. dokonując zakupu oleju opałowego naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004...

III SA/Gd 633/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-19

, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu; 4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów...