Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

III SA/Gl 373/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-24

w dniu 8 czerwca 2019 r. zgłoszeniem [...]. Zgodnie z jego treścią spółka, jako podmiot wysyłający, zgłosiła do przewozu olej opałowy w ilości 1000 l przeznaczony...
lub objętości przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty...

II SA/Gl 658/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-14

a zestawieniami złożonymi przy pismach z dnia 17 grudnia 2012 r. i 22 stycznia 2013 r. w takich kategoriach jak: prąd, olej opałowy, usługi przeciwpożarowe, woda, telefon...

III SA/Kr 1294/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-12

tych wynika, iż badanym urządzeniem transportowym była cysterna stała, przeznaczona do przewozu paliw do silników diesla lub oleju opałowego lekkiego, a także paliwa...

III SA/Łd 305/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-20

sporną w przedmiotowej sprawie) wykazała, że nie można przypisać jej roli podmiotu wysyłającego (czyli sprzedającego), gdyż zakupiony olej napędowy wykorzystywała...
2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1857) - dalej: ustawa SENT...

II SA/Sz 706/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-09

oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 859 ze zm.), zwana dalej 'ustawą SENT', odstąpił od nałożenia na 'T. ' Spółkę z o.o. w W., określanej dalej...
też jako 'skarżąca', 'Spółka', kary za przewóz w dniu 25 marca 2021 r. 1.010 litrów oleju napędowego bez zgłoszenia., Uzasadniając decyzję organ wskazał, że w dniu 25 marca 2021 r...

III SA/Gl 799/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-04-14

, przewóz towaru objętego pozycją CN 1511, do której klasyfikowany jest olej palmowy, podlega systemowi monitorowania drogowego, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500...
to z zapisów ustawy SENT nie zawsze takie dokumenty będą wymagane. Tymczasem, w tej sprawie towar (olej palmowy) w ilości [...] kg przewożony był samochodem ciężarowym...

III SA/Łd 171/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-21

kontrolę zespołu pojazdów - ciągnika siodłowego MAN nr rej. ...] wraz z naczepą KASSBOHER, nr rej. [...]. Jednym z przewożonych kontrolowanym pojazdem towarów był olej...
paliwami opałowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2332 ze zm.) - dalej: ustawa SENT; art. 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania...