Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I GSK 941/10 - Wyrok NSA z 2012-02-03

akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego 207.958,00 litrów oleju opałowego. Decyzja ta została doręczona na adres skarżącego w dniu [...] stycznia 2010 r...
wewnątrzwspólnotowego oleju opałowego w dniu [...] listopada 2009 r., które zostało skutecznie stronie doręczone [...] listopada 2009 r. zgodnie z art. 151 Ordynacji...

I GSK 889/10 - Wyrok NSA z 2012-02-03

w podatku akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego 88.138,00 litrów oleju opałowego. Decyzja ta została doręczona na adres skarżącego w dniu [...] stycznia 2010 r...
wewnątrzwspólnotowego oleju opałowego w dniu [...] listopada 2009 r., które zostało skutecznie stronie doręczone [...] listopada 2009 r. zgodnie z art. 151 Ordynacji podatkowej...

I SA/Sz 1070/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-08

, iż od roku 2008, jest objęta kontrolami i postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez Naczelnika Urzędu Celnego w K. jak i Dyrektora Izby Celnej w S., w związku z obrotem olejem...
opałowym za okresy czerwiec -grudzień 2006 r. oraz styczeń - kwiecień 2007 r., co implikuje konieczność zapoznawania się z kolejnymi postanowieniami, wezwaniami...

I SA/Sz 1071/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-08

, iż od roku 2008, jest objęta kontrolami i postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez Naczelnika Urzędu Celnego w K. jak i Dyrektora Izby Celnej w S., w związku z obrotem olejem...
opałowym za okresy czerwiec -grudzień 2006 r. oraz styczeń - kwiecień 2007 r., co implikuje konieczność zapoznawania się z kolejnymi postanowieniami, wezwaniami i decyzjami...

I SA/Sz 1069/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-08

olejem opałowym za okresy czerwiec -grudzień 2006 r. oraz styczeń - kwiecień 2007 r., co implikuje konieczność zapoznawania się z kolejnymi postanowieniami, wezwaniami...

I GZ 164/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-07

, a związanych z niezgodnym z przeznaczeniem użyciem oleju opałowego. Wtedy to przesyłka z wezwaniem do uiszczenia wpisu od skargi została zagubiona., Podniósł...

I GZ 401/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-12

w związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi nadużyć dokonanych przez jego kontrahentów, polegających na niezgodnym z przeznaczeniem użyciu oleju opałowego...

I SA/Ol 193/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-12

z przeznaczeniem użyciu oleju opałowego. Jak wskazał skarżący, nieotworzona korespondencja z Sądu musiała się wówczas zagubić, bowiem nie została odnaleziona do dnia złożenia wniosku...

I SA/Kr 624/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-28

o przedłożenie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych. Żądane oświadczenia zostały przedłożone w dniu 6 listopada 2009 r przez M.M., który zgłosił...

I GSK 384/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

w szczególności wezwanie z dnia 23 października 2009 r o przedłożenie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych. Żądane oświadczenia zostały...