Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I SAB/Lu 7/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-14

postępowania miało związek z kolejno podejmowanymi przez organ czynnościami zmierzającymi do ustalenia czy zakupy znacznych ilości oleju opałowego związane...
wynikającego z art. 139 § 1 op i kolejno wyznaczonego, organ wyjaśnił koniecznością przeprowadzenia przez inny organ podatkowy kontroli u dostawcy oleju opałowego...

I SAB/Lu 12/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-07-14

, które mogłyby wyjaśnić powstałe wątpliwości odnośnie stanu faktycznego sprawy, w szczególności co do: celowości zakupów przez Spółkę oleju opałowego w bardzo dużych ilościach...
przez Spółkę z panem M. W. prowadzącym [...] z siedzibą K. ., Prowadzone postępowanie zmierzało do ustalenia rzetelności i zasadności zakupu oleju opałowego w wykazanych...

II SAB/Op 20/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-05-20

opłaty za media oraz podejmując czynności mające na celu podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie drzew z posesji. Zakupiła olej opałowy na zimę...

II SAB/Op 40/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-14

mające na celu podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie drzew z posesji. Zakupiła olej opałowy na zimę. Niestety, stan techniczny budynku...

I SAB/Lu 20/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-14

przez spółkę oleju opałowego w bardzo dużych ilościach i wykazywania nieadekwatnie wysokich kosztów ogrzewania szklarni w stosunku do uzyskiwanego przychodu ze dokonywanych...
, których przeprowadzenie spowodowało powstanie uzasadnionych wątpliwości odnośnie rzetelności przeprowadzonych transakcji, w szczególności co do ilości i celowości nabycia oleju...

I SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. organ...
w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego do celów...

I SAB/Op 6/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r...
. protokołu w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...

I SAB/Op 14/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r...
. protokołu w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...

I SAB/Op 17/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych. Do protokołu...
załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. organ I instancji włączył...

I SAB/Op 13/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r...
. protokołu w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...
1   Następne >   2