Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol

I SA/Go 908/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-20

przewidzianą dla oleju napędowego., Dyrektor Izby Celnej stwierdził, iż Minister Finansów obniżając stawkę akcyzy na olej opałowy uzależnił prawo do zastosowania stawki...
rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r., obniżając stawki akcyzy na paliwa silnikowe oraz olej opałowy. Obniżone stawki akcyzy na oleje opałowe zostały szczegółowo określone...

I SA/Sz 919/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-12

ustalenia kontroli i stwierdzone nieprawidłowości w zakresie uzyskania oświadczenia od nabywcy, iż nabywany olej przeznaczył na cele opałowe były podstawą wszczęcia...
stosowania w treści oświadczenia ściśle określonych słów dla wskazania celu, na jaki nabywany jest olej opałowy, brak jest przeciwwskazań, aby celu przeznaczenia...

I GSK 76/12 - Wyrok NSA z 2013-04-25

zebranego zboża i rzepaku w celu ich odsprzedaży. Do suszenia zboża i rzepaku wykorzystywała dwa urządzenia grzewcze zużywające w czasie swojej pracy olej opałowy tj. piec...
skarżąca zużyła olej opałowego niezgodnie z przeznaczeniem i stała się podatnikiem podatku akcyzowego. Stanowisko organu, co do momentu powstania obowiązku podatkowego...

I GSK 77/12 - Wyrok NSA z 2013-04-25

urządzenia grzewcze zużywające w czasie swojej pracy olej opałowy tj. piec grzewczy PRESS GW RIELLO, rok prod. 2000, typ 605T2 (sprzedany 06.10.2005r.) oraz suszarnię do zboża...
wynikającą z faktur i z faktur korygujących., W świetle prawidłowych ustaleń skarżąca zużyła olej opałowego niezgodnie z przeznaczeniem istała się podatnikiem podatku...

I GSK 78/12 - Wyrok NSA z 2013-04-25

w celu ich odsprzedaży. Do suszenia zboża i rzepaku wykorzystywała dwa urządzenia grzewcze zużywające w czasie swojej pracy olej opałowy tj. piec grzewczy PRESS GW...
silnikowe i oleje opałowe wynosiła 2.000,00 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, a w przypadku ciężkich olejów opałowych, gazu płynnego i metanu 700,00 zł od 1.000 kilogramów...

III SA/Po 544/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-19

nie jest dopuszczalne, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem. W dniu 2 czerwca 2016 r. zapadł wyrok TS UE...
, nie było przeszkód do zbadania rzeczywistego sposobu zużycia oleju opałowego, a zatem czy nie doszło do nadużyć w zakresie obrotu tym olejem i sprzedany olej rzeczywiście...

I SA/Bk 468/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-08

miesięczne rodziny wynoszą: opłata za wodę - 220 zł; energia elektryczna - 150 zł; olej opałowy - 500 zł; żywność - 900 zł; środki czystości i ubrania - 600 zł. Dodatkowo...
wysokość deklarowanych miesięcznych wydatków w szczególności opłat za: wodę - 220 zł; prąd - 150 zł; olej opałowy -, 500 zł i innych; dokumentów poświadczających wysokość...

V SA/Wa 2651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

na wezwanie Sądu skarżący oświadczył, iż na roczne ogrzewanie domu kupuje olej opałowy za ...zł. Za prąd miesięcznie płaci ...zł, za wodę ... zł, za telefon - ... zł...
, za gaz -... zł, leki i bilety miesięczne ...zł. Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia skarżący nadesłał rachunki za prąd, wodę, telefon oraz olej opałowy. Ponadto...

I SA/Łd 1503/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-30

nieruchomości o powierzchni 5.600 m2. Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego wnioskodawców zamykają się kwotą ok. 694 zł (energia elektryczna, olej opałowy...
elektryczna, olej opałowy, telefon, internet, telewizja) nie uwzględniając wydatków na wywóz śmieci i nieczystości oraz zakup leków, biletów komunikacji miejskiej...

I SA/Łd 1500/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-30

nieruchomości o powierzchni 5.600 m2. Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego wnioskodawców zamykają się kwotą ok. 694 zł (energia elektryczna, olej opałowy, telefon...
elektryczna, olej opałowy, telefon, internet, telewizja) nie uwzględniając wydatków na wywóz śmieci i nieczystości oraz zakup leków, biletów komunikacji miejskiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   74