Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Ol 664/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-05

zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w '[...]' zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej...
oleju opałowego do myjek i opalarek używanych do konserwacji sprzętu według umowy z '[...]' również nie potwierdzają wersji podatnika o wyższym zapotrzebowaniu na olej...

I SA/Ol 21/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-15

przez Prokuraturę Rejonową w postaci zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju...
opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych z ksiąg podatkowych stwierdzono, że w przedsiębiorstwie podatnika rozdysponowano więcej oleju...

I SA/Ol 44/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-20

są nieczytelne,, - olej opałowy lekki barwiony, zgodnie z informacjami na oświadczeniach, przeznaczony był nie tylko na cele grzewcze, ale również na inne cele np. do suszami...
wynika, iż kontrolowana Spółka sprzedawała w okresie od 24 sierpnia 2005 r. do 31 października 2005 r. olej opałowy ciężki odmierzając jego ilość przy użyciu odmierzaczy...

I SA/Ol 155/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-30

roku., Spółka sprzedawała olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze zarówno osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej...
gospodarczą. Czynności sprawdzające podjęte wobec 50 losowo wybranych kontrahentów nabywających olej opałowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potwierdziły fakt...

III SA/Łd 244/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-06

faktur VAT olej opałowy w ilości 229.339 dm3. Hurtownia Alkoholi A. we wskazanym okresie nabyła olej opałowy od B. Sp. z o.o. według 17 faktur VAT zakupu...
, że zakupiony olej opałowy zużyty został do opalania w kotle grzewczym typu P-2. Organ pierwszej instancji stwierdził, że skarżący wykazywał zużycie oleju opałowego w ilości...

I SA/Ol 248/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-11

w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych...
wydanego wyrobu, zapłaconej kwocie, stanie liczników, dostawach paliw znajdowały się w zeszytach 'olej napędowy' i 'olej opałowy' prowadzonych przez S. W.(pracującą...

III SA/Po 560/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 53.853 litrów. Natomiast ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany bez prawidłowo wypełnionych...
, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji., W odpowiedzi...

III SA/Po 558/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

2009 roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 113.309 litrów. Natomiast ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany...
przez organy podatkowe, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji...

III SA/Po 559/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

2009 roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 54.603 litrów. Ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany bez prawidłowo...
, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji., W odpowiedzi na skargę...

III SA/Po 561/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

2009 roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 58.757 litrów. Natomiast ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany bez prawidłowo...
przez organy podatkowe, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji...
1   Następne >   +2   +5   +10   92