Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Ol 21/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-15

przez Prokuraturę Rejonową w postaci zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju...
opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych z ksiąg podatkowych stwierdzono, że w przedsiębiorstwie podatnika rozdysponowano więcej oleju...

III SA/Po 253/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy...
o podatku akcyzowym. Strona między innymi sprzedawała olej opałowy za pomocą odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie...

III SA/Po 252/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

(ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4...
ustawy o podatku akcyzowym. Strona między innymi sprzedawała olej opałowy za pomocą odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie...

I SA/Lu 300/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-29

cywilnej '[...]' oraz pracowników tejże Spółki, co do okoliczności i faktów związanych z przyjmowaniem oświadczeń osób fizycznych nabywających olej opałowy na cele grzewcze...
olej opałowy) jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia stwierdzającego...

VIII SA/Wa 311/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

, że skarżący w cenie zakupu oleju opałowego uiścił podatek akcyzowy, który powinien zostać odliczony od podatku określonego na mocy decyzji oraz dowodu w postaci...
obowiązującej w badanym okresie umowy z dostawcą oleju opałowego [...] S.A. z [...] lutego 2003 r. [...] S.A. jako producent oleju opałowego E. zobowiązany był uiścić należną akcyzę...

VIII SA/Wa 312/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

. faktu, że skarżący w cenie zakupu oleju opałowego uiścił podatek akcyzowy, który powinien zostać odliczony od podatku określonego na mocy decyzji oraz dowodu w postaci...
obowiązującej w badanym okresie umowy z dostawcą oleju opałowego [...] S.A. z [...] lutego 2003 r. [...] S.A. jako producent oleju opałowego E. zobowiązany był uiścić należną...

VIII SA/Wa 314/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

zakupu oleju opałowego uiścił podatek akcyzowy, który powinien zostać odliczony od podatku określonego na mocy decyzji oraz dowodu w postaci obowiązującej w badanym...
okresie umowy z dostawcą oleju opałowego [...] S.A. z [...] lutego 2003 r. [...] S.A. jako producent oleju opałowego E. zobowiązany był uiścić należną akcyzę, podatek...

VIII SA/Wa 313/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

, a nieznanych organowi, tj. faktu, że skarżący w cenie zakupu oleju opałowego uiścił podatek akcyzowy, który powinien zostać odliczony od podatku określonego na mocy decyzji...
oraz dowodu w postaci obowiązującej w badanym okresie umowy z dostawcą oleju opałowego [...] S.A. z [...] lutego 2003 r. [...] S.A. jako producent oleju opałowego E. zobowiązany...

I FSK 567/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

, a także samego przedmiotu transakcji. Tymczasem organy podatkowe nie dysponują żadnym dowodem na to, że przedmiotem transakcji był olej opałowy., W świetle powyższych rozważań...
w W., nie ewidencjonowała zakupu i sprzedaży oleju opałowego pochodzącego od firmy E. z siedzibą w B. Oddział w B. Ustaleń tych dokonano między innymi w oparciu o dowody...

I SA/Ol 299/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-28

określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za 2005 r. bezsprzecznie potwierdzał, że skarżący zużywał w 2005r. olej opałowy do napędu posiadanych pojazdów i maszyn rolniczych...
zużywał olej opałowy do napędu pojazdów. Powyższe skutkowało obowiązkiem określenia zobowiązania w podatku akcyzowym jak i rodziło obowiązek określenia wysokości...
1   Następne >   +2   5