Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Lu 632/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-23

jego rozchód. Faktycznie olej opałowy transportowany był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej...
opałowy rozprowadzany był jako olej napędowy. Nielegalnemu procesowi odbarwiania i sprzedaży oleju opałowego towarzyszyło również tworzenie fikcyjnej dokumentacji...

I SA/Lu 594/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-25

jako oleju napędowego. Olej opałowy kupowany był przez formalnie funkcjonujące podmioty gospodarcze, które dokumentowały fikcyjnie jego rozchód. Faktycznie olej opałowy...
transportowany był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej opałowy rozprowadzany był jako olej...

I SA/Ol 213/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-02

28 losowo wybranych kontrahentów nabywających olej opałowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potwierdziły fakt dokonywania przez nich w kontrolowanej Spółce...
w oświadczeniu to należy uznać, że sprzedany przez skarżącego olej opałowy został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem,, - naruszenie art. 122, art. 123, art. 190§2, art. 188, art. 180...

I SA/Lu 595/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-25

napędowego. Olej opałowy kupowany był przez formalnie funkcjonujące podmioty gospodarcze, które dokumentowały fikcyjnie jego rozchód. Faktycznie olej opałowy transportowany...
był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej opałowy rozprowadzany był jako olej napędowy...

I SA/Lu 611/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-19

materiału dowodowego stwierdzono, że skarżący w 2005r. jako paliwo do opalania pieców piekarniczych stosował gaz ziemny oraz olej opałowy. W tymże roku zakupił, zgodnie...
w dniu 31 października 2006 r. w charakterze strony A. S. w swoich zeznaniach potwierdził, że nabył olej opałowy od firmy 'A.', zarówno na podstawie faktur, które zostały...

I SA/Lu 610/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-19

w sprawie materiału dowodowego stwierdzono, że skarżący w 2004r. jako paliwo do opalania pieców piekarniczych stosował gaz ziemny oraz olej opałowy., W tymże roku zakupił...
zeznaniach potwierdził, że nabył olej opałowy od firmy 'A.', zarówno na podstawie faktur, które zostały ujęte w ewidencji jak i tych, których nie zaewidencjonował...

I SA/Wr 430/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

okresie wprowadził do obrotu jako olej napędowy poddany obróbce chemicznej (odbarwiony) olej opałowy. Jak wynika z ustaleń faktycznych zawartych w decyzji organu...
podatkowego I instancji, w celu udokumentowania, że wprowadzany do obrotu odbarwiony olej opałowy jest olejem napędowym skarżący wspólnie z T. G. - właścicielem firmy B...

I SA/Wr 429/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

w badanym okresie wprowadził do obrotu jako olej napędowy poddany obróbce chemicznej (odbarwiony) olej opałowy. Jak wynika z ustaleń faktycznych zawartych w decyzji organu...
podatkowego I instancji, w celu udokumentowania, że wprowadzany do obrotu odbarwiony olej opałowy jest olejem napędowym skarżący wspólnie z T. G. - właścicielem firmy B...

I SA/Wr 980/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-13

dystrybutora oznaczonego symbolem 'OO' - olej opałowy. Pobrana próba zabarwiona była czerwonym barwnikiem. Nadto z ww. protokołu wynika, że w trakcie tej kontroli na stacji paliw...
się na treść przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF, że podatnik sprzedający wyroby określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia MF (a więc m.in. olej opałowy) podmiotom...

I SA/Lu 609/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-19

do opalania pieców piekarniczych stosował gaz ziemny oraz olej opałowy. W tymże roku zakupił, zgodnie z zapisami w ewidencji zakupów VAT i dokumentami źródłowymi: 92.881...
, że nabył olej opałowy od firmy 'A.', zarówno na podstawie faktur, które zostały ujęte w ewidencji jak i tych, których nie zaewidencjonował. Nie potrafił jednak określić...
1   Następne >   +2   +5   +10   100