Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Ol 816/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-22

się przeprowadzenia dowodów prowadzących do ustalenia osób zamawiających olej opałowy. Domagała się ustalenia danych osobowy abonentów numerów telefonów z których dokonywane...
z opinii grafologa na okoliczności autentyczności kwestionowanych przez organ podpisów osób zamawiających olej opałowy. Zgłoszono również zarzut konieczności zbadania...

III SA/Wa 483/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-23

. zbiornik na olej opałowy - wartość według stanu na 1 stycznia 2011 r. - 4 380 zł;, 5. wiata śmietnikowa wartość według stanu na 1 stycznia 2011 r. - 5 320 zł;, 6. drogi - 27...
, według organu 2 880 zł;, c) zbiornik na olej opałowy - wartość rynkowa według podatnika: 0 zł, według organu 4 380 zł;, d) wiata śmietnikowa - wartość rynkowa według...

III SA/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

- wartość na 1 stycznia 2011r. - 19.330,74 zł, - zewnętrzne przyłącze telekomunikacyjne - wartość na 1 stycznia 2011 r. - 2.880 zł, - zbiornik na olej opałowy - wartość na 1...
opałowy; prawidłowo ustalony stan faktyczny polega, na przyjęciu, że w roku 2012 nie istniał przedmiot opodatkowania jakim jest zbiornik na olej opałowy, gdyż zbiornik...

I SA/Go 211/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-28

pyłów, zbiornika paliwa 20000 l na olej opałowy, pompy do bitumu [...]., Organ podkreślił, że zdefiniowanie pojęcia budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem...
na olej opałowy, pompy do bitumu [...], stanowi całość techniczno-użytkową i podlega opodatkowaniu na podstawie art. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, czy zgodnie z art...

III SA/Wa 962/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

, zgodnie z obowiązującymi przepisami, olej opałowy magazynowany jest w nowym, dwupłaszczyznowym zbiorniku, a stary zbiornik stał się bezużyteczny i został odcięty...
. Po zmodernizowaniu kotłowni zbiornik został zaadoptowany do przechowywania oleju opałowego lekkiego, który był wykorzystywany jako rezerwowe paliwo w kotłowni. Jednak od kilku lat...

I SA/Sz 13/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-25

. zbiornik spółki na olej opałowy) stawałby się 'budynkiem', po jego ustawieniu w pionie - co trudno uznać logiczny skutek takiej zmiany, mający tak istotne podatkowe znaczenie...
przy tym na zbiorniki kuliste, a także na przedstawiony na załączonych do obu opinii zdjęciach zbiornik walcowy 'leżący' do przechowywania oleju opałowego spółki, zadając...

I SA/Go 171/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-04

,, 19. Elewator podawania recyklingu,, 20. Elewator pyłów,, 21. Zbiornik paliwa 20000 l na olej opałowy,, 22. Pompa do bitumu DUDEK stanowi całość techniczno-użytkową...

I SA/Lu 226/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-29

. Spółka tłumaczyła, że nie można porównywać należących do niej silosów z silosami budowlanymi czy ze zbiornikami na olej opałowy z powodu różnic konstrukcyjnych. Kolejny...
mają takie samo przeznaczenie, funkcję jak budynki magazynowe oraz że są one zupełnie inne od silosów przeznaczonych na pozostałe materiały sypkie czy od zbiorników na olej...

I SA/Łd 343/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-17

- np. energia, olej opałowy, amortyzacja, podatek od nieruchomości, nakłady na modernizację (uwidocznione w ewidencji środków trwałych firmy B) dotyczące posiadanych przez G.S....

I SA/Łd 342/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-17

księgowej (rejestry nabyć i dostaw oraz kserokopie niektórych faktur) Firmy PPHU B wynika, że zarówno przychody, jak i koszty - np. energia, olej opałowy, amortyzacja, podatek...
1   Następne >   +2   4