Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Łd 916/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-25

ten obrót, w tym umożliwiającą przeklasyfikowanie tego oleju na olej napędowy. Rolą Spółki 'A' było właśnie zalegalizowanie i przeklasyfikowanie na fakturach oleju opałowego...
w Prokuraturze Okręgowej w O., z których wynikało gdzie kupował olej grzewczy i za pośrednictwem jakich firm wprowadzał go do obrotu gospodarczego (m.in. za pośrednictwem...

II SA/Sz 849/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-13

zakresie, w jakim byli obowiązani do ich zgłaszania., Organ podkreślił następnie, że z analizy zgromadzonych dokumentów wynika, że przewożony towar to olej o nazwie...
w postaci oleju parafinowego procesowego Catenex T121 w ilości [...] kg brutto (zapis na dokumencie dowód dostawy nr [...] z dnia [...] kod CN 2710, przewożony z [...], tj...