Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

III SA/Po 675/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-10

, że zakupywany olej opałowy nie był przechowywany w zbiornikach stacji paliw w [...] w ilości ustalonej w protokole kontroli podatkowej., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2012...
wrzesień 2010 roku., W uzasadnieniu organ podatkowy I instancji wskazał, że podatnik zużywał olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ posiadał go w zbiorniku...

I SA/Ol 21/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-15

przez Prokuraturę Rejonową w postaci zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju...
opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych z ksiąg podatkowych stwierdzono, że w przedsiębiorstwie podatnika rozdysponowano więcej oleju...

I SA/Bd 374/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

, że aby zastosować stawkę określoną w art. 65 ust. 1 u.p.a. konieczne jest wykazanie, że olej opałowy został sprzedany na cele opałowe. Przedstawione przez stronę oświadczenia...
, których nabywcy nie potwierdzili zakupu oleju opałowego oraz których identyfikacja nabywcy nie była możliwa, nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego, że olej opałowy został...

I SA/Ol 44/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-20

są nieczytelne,, - olej opałowy lekki barwiony, zgodnie z informacjami na oświadczeniach, przeznaczony był nie tylko na cele grzewcze, ale również na inne cele np. do suszami...
wynika, iż kontrolowana Spółka sprzedawała w okresie od 24 sierpnia 2005 r. do 31 października 2005 r. olej opałowy ciężki odmierzając jego ilość przy użyciu odmierzaczy...

I SA/Bd 1065/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-12

, na olej opałowy, jest to piec nie pamięta jednak jego nazwy. Olej opałowy przeznaczony był do ogrzewania folii przy uprawie tytoniu. Olej opałowy świadek kupował zazwyczaj...
. w dniu [...]r., kupił wówczas 20 litrów oleju opałowego. Pozostałe oświadczenia są całkowicie sfałszowane. Świadek wskazał, iż olej opałowy kupował tylko raz w dniu...

I SA/Ol 155/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-30

roku., Spółka sprzedawała olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze zarówno osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej...
gospodarczą. Czynności sprawdzające podjęte wobec 50 losowo wybranych kontrahentów nabywających olej opałowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potwierdziły fakt...

I SA/Sz 535/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-03

, że K.K. mógł w imieniu A.W. odbierać olej opałowy, a sam A.W. wcześniej nie składał zeznań na tę okoliczność, konieczne stało się zawnioskowanie o jego uzupełniające...
o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe, uznać należy, że olej opałowy - w chwili dokonania sprzedaży, której nie towarzyszyło złożenie przez nabywcę stosownego oświadczenia...

I SA/Lu 1273/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-02

o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych, wystawione przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, opiewające na łączną ilość 93.680 litrów. Olej opałowy...
urządzeń grzewczych, w których mógł być wykorzystywany olej opałowy; J. P. potwierdził natomiast dwukrotny zakup oleju opałowego. W wyniku przeprowadzonych przesłuchań...

I SA/Ke 139/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-24

przez kontrolowaną firmę od osób fizycznych kupujących olej opałowy. Kontrolujący wystąpili do właściwych miejscowo Urzędów Gmin w M., C., R. i M. o potwierdzenie...
sprawdzające w podmiotach nabywających olej opałowy od podatnika. W części firm wskazanych przez organ kontrole wykazały zgodność zawartych transakcji. Natomiast ustalono...

I SA/Wr 386/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-16

ich danymi, nie zlecały dokonywania takich zakupów, nie podpisywały oświadczeń, nie posiadały urządzeń grzewczych, do których opalania służył olej opałowy. Oznaczało...
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedawca zobowiązany był do uzyskania oświadczenia stwierdzającego, iż nabywany olej opałowy przeznaczony jest na cele...
1   Następne >   +2   +5   +10   100