Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 133/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-12

analizy i oceny dowodów włączonych do akt sprawy z akt postępowania przeprowadzonego wobec A. Z. Potwierdzono w tym postępowaniu, że A. Z. nabywał olej opałowy od Spółki F...
pieniądze za olej opałowy ciężki, który miał sprzedawać Spółce G.. Powyższe , w ocenie Organu też świadczy o tym, że Spółka B. nie była faktycznym sprzedawcą paliw...