Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

III SA/Po 250/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona, między innymi, posiadała olej opałowy...
litrów oleju opałowego, tj. pojemność zbiornika paliwa, w którym strona przechowywała olej przeznaczony do celów opałowych., A. wniósł odwołanie od wskazanej wyżej decyzji...

I SA/Łd 123/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-16

skarbowej wskazał, iż nabyty przez skarżącego olej opałowy został zużyty do napędu samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych. Dyrektor Izby Celnej w Ł. decyzjami z dnia...
. olej opałowy w ilości 22.114 l. (21.993 - objętość w temperaturze pomiaru dm3). Odebrany przez P. M. olej opałowy nie został jednak dostarczony do Hurtowni Alkoholi 'B...

III SA/Po 251/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych bez względu na kod CN (ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty...
niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona, między innymi, posiadała olej opałowy w zbiorniku podłączonym do odmierzacza...

III SA/Po 984/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

organ II instancji przyjął za udowodnioną tezę, że podatnik zużywał olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem., W skardze do WSA w Poznaniu strona wniosła o uchylenie...
w zakresie opłaty paliwowej konieczne jest uwzględnienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest olej oraz ilości tego oleju...

III SA/Po 985/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

II instancji przyjął za udowodnioną tezę, że podatnik zużywał olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem., W skardze do WSA w Poznaniu strona wniosła o uchylenie decyzji...
w zakresie opłaty paliwowej konieczne jest uwzględnienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest olej oraz ilości tego oleju...

III SA/Po 983/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

organ II instancji przyjął za udowodnioną tezę, że podatnik zużywał olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem., W skardze do WSA w Poznaniu strona wniosła o uchylenie decyzji...
w zakresie opłaty paliwowej konieczne jest uwzględnienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest olej oraz ilości tego oleju...

III SA/Łd 139/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-17

uwzględniony. W 2012 r. składane były zestawienia sprzedaży oleju opałowego. W zestawieniach są zawarte są dane osób, które zakupiły olej grzewczy na paragon bądź...
można było sprawdzić nabitą wartość, która właśnie dowodzi faktu że został sprzedany olej opławy. Do każdej ilości sprzedanego oleju opałowego posiada oświadczenia, a w 2012 r...

III SA/Po 1224/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-17

było ustalenie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem były olej napędowy oraz ilości tego oleju, od których podatnik...
w zakresie określenia stronie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec 2009 r. z tytułu użycia olejów opałowych niezgodnie z przeznaczeniem. Z tego względu powstał...

III SA/Po 786/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-08

ustawy)., Z zebranego materiału dowodowego wynika, iż J. K. w okresie od 01.01.2005 r. do 31.07.2005 r. wprowadził do obrotu olej napędowy w ilości [...] l...
do obrotu olej napędowy z nieznanego źródła, od którego nie została zapłacona akcyza na wcześniejszym etapie obrotu), które zasadniczo były podstawą stwierdzenia obowiązku...

I SA/Ol 537/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-08

grudnia 2008r., gdzie stawki akcyzy dla poszczególnych rodzajów paliw (benzyna, benzyna lotnicza, olej napędowy, olej opałowy, pozostałe paliwa silnikowe) zostały precyzyjnie...
. W związku z ustaleniem, że podatnik nabył, posiadał i zużył olej napędowy niewiadomego pochodzenia w łącznej ilości 3.500 litrów, od którego nie został zapłacony podatek...
1   Następne >   +2   4