Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I FSK 915/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-23

był olej opałowy, przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych, a podatnik nie naliczał podatku akcyzowego., Decyzją z dnia 13.11.2003 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...
ją również Marcin R. i Sławomir D. w oświadczeniach złożonych do protokołu. Bez znaczenia przy tym pozostaje, zdaniem organu odwoławczego, czy olej opałowy sprzedawany...

I GSK 1495/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

spółki, ustalono, że prowadziła ona działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami płynnymi, nabywając między innymi olej napędowy przeznaczony na cele opałowe a następnie...
, czy rzeczywiście podmiot ten zakupił olej do celów grzewczych;, - nie każdy brak w oświadczeniu nabywcy oleju opałowego na cele opałowe pozbawić można skuteczności złożonego...