Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II SA/Sz 952/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-30

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280 poz.2771 ze zm.) olej opałowy ciężki oraz, składniki preparatów na które był narażony...
wykazu) oraz olej opałowy ciężki (poz. 328 wykazu), będące składnikami preparatów, na które narażony był skarżący zaliczane są do kategorii drugiej rakotwórczości...