Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II SA/Bd 461/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-03

przez tereny dróg, placów, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz ścieżek rowerowych. Ponadto preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz. energia elektryczna, olej...
opałowy nisko siarkowy lub inne odnawialne źródła energii. Natomiast podstawą gazyfikacji obszaru objętego planem będzie ekonomiczna efektywność inwestycji lub wystąpienie...

IV SA/Wa 300/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

nie było tam już w roku 1990, zamiast tego był tam wybrukowany parking, który znajduje się tam do dnia dzisiejszego. Drugim zaś nie zrealizowanym elementem jest podziemny zbiornik na paliwo (olej...
, wiaty na surowce, zbiornika oleju, ogrodzenia terenu. Zarząd Spółdzielni Pracy [...] po zgłoszeniu gotowości budowanej ww inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych...

II SA/Kr 579/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-07

na wapno, zasieków na materiały opałowe, kotłownię, składu opału, składu żużlu, hydrofornię, zbiornika wody przeciwpożarowej, przepompowni ścieków, stolarni i zbrojami...
, osadnika olejów - benzyny - błota, osadnika TOS-5, osadnika TOS-1 oraz śmietnik. Analiza treści powołanego wyżej planu realizacyjnego wykazała, że teren parceli l. kat. '2', b...