Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

VIII SA/Wa 804/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

stwierdzono olej opałowy wypełniający komorę w około 1/3. Komora nr 3 była pusta. W związku z powyższym, sprowadzono cysternę na plac Oddziału Celnego w R. przy ul...
. Następnie z komory numer 2 przepompowano olej opałowy do opróżnionej wcześniej komory numer 1 i ustalono za pomocą licznika cysterny, że było to [...] litrów. W wyniku...

VIII SA/Wa 803/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

o pojemności [...] litrów) stwierdzono: w komorze nr 1 olej napędowy w ilości mniejszej niż deklarowane [...] litrów, natomiast w komorze nr 2 stwierdzono olej opałowy...
2 przepompowano olej opałowy do opróżnionej wcześniej komory numer 1 i ustalono za pomocą licznika cysterny, że było to [...] litrów. W wyniku kontroli stwierdzono brak...

I SA/Bd 563/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-09

. zatrzymanego pojazdu - samochodu ciężarowego S. (cysterna) o numerze rejestracyjnym [...] przewożącego olej opałowy - dokonano porównania danych zawartych w zgłoszeniu...
ciężarowy S. (cysterna) o numerze rejestracyjnym [...] - przewożący olej opałowy - pozycja CN 2710, którego przewóz podlega systemowi monitorowania drogowego. Dokonano...

II SA/Bd 1118/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-27

[...] października 2017 r. kontroli pojazdu przewożącego olej opałowy, należącego do podmiotu wysyłającego i jednocześnie przewoźnika firmy 'A. ' M. P., A. W. Sp.j. z siedzibą...
m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Środkiem technicznym...

II GSK 2418/21 - Wyrok NSA z 2022-06-30

./R. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili kontrolę przewozu towaru objętego pozycją CN 2710, tj. oleju opałowego w ilości 8500 litrów, oleju napędowego...
. W toku kontroli funkcjonariusze służby celno-skarbowej ustalili nieprawidłowość polegającą na nieuzupełnieniu zgłoszenia przewozu oleju opałowego SENT [...] o dane...

II GSK 1370/19 - Wyrok NSA z 2020-01-09

z jego treścią spółka, jako podmiot wysyłający, zgłosiła do przewozu olej opałowy w ilości 1000 litrów przeznaczony dla spółki z o.o. [B]. Tymczasem w toku kontroli...
. faktura VAT nr [...] z [...] czerwca 2017 r., dowód przekazania oleju - napędowy grzewczy (opałowy) nr [...] z [...] czerwca 2017 r., atest nr [...] oraz zamówienie...

V SA/Wa 1234/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-07

również, że pojazdem przewożono olej opałowy w deklarowanej ilości 6 600 litrów klasyfikowany do pozycji CN 2710, który podlegał systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów...
należą, m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe w tym również przewożony towar objęty kodem CN 2710., Zgodnie...

IV SA/Wa 71/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-20

odpadów., Zakupiony olej napędowy i opałowy był przywożony cysterną i rozwożony bezpośrednio do klientów. Część oleju napędowego była wlewana do zbiornika stacji i tankowana...
Województwa [...] . Strona prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej oleju napędowego i oleju opałowego na stacji paliw. Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono...

II SA/Ol 815/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-18

przeprowadzili kontrolę przewozu oleju opałowego, przewożonego samochodem o ww. numerze rejestracyjnym. Do kontroli kierujący okazał m.in. zgłoszenie SENT o ww. numerze...
nie zasługuje na uwzględnienie., Stan faktyczny sprawy jest bezsporny. W trakcie kontroli przewozu oleju opałowego, objętego dyspozycją CN 2710, stwierdzono m.in....

III SA/Po 164/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-04

, że P. R. posiadał w okresie objętym kontrolą olej napędowy niewiadomego pochodzenia i dokonywał jego sprzedaży na terytorium kraju, od którego to oleju napędowego...
podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest olej oraz ilości tego oleju, od których podatnik był zobowiązany zapłacić podatek akcyzowy. W przedmiotowej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   9