Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I GSK 616/10 - Wyrok NSA z 2011-11-29

oraz standardowe zabezpieczenia. Olej opałowy jest znakowany oraz barwiony zgodnie z przepisami, wydawany jest wyłącznie na cele opałowe, a nabywcy składają wymagane...
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11), zwanej dalej 'ustawą', sprzedając olej opałowy przy użyciu instalacji...

I FSK 977/08 - Wyrok NSA z 2009-06-30

interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, w którym uznano za nieprawidłowe stanowisko Spółki Jawnej W. zgodnie z którym olej opałowy oznaczony symbolem...
z pytaniem, czy olej opałowy, który zamierza produkować, podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym i jeżeli tak to jaką stawką powinien być opodatkowany. Wskazano...

VIII SA/Wa 523/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

także specjalne paliwo do tych pieców o nazwie handlowej olej opałowy Z. [...], który sprowadza do Polski z B., w pojemnikach [...] litrowych i w takich samych pojemnikach...
, że nabywała wewnątrzwspólnotowo olej opałowy Z. [...]. Jest to olej o szczególnych parametrach technicznych, istotnych z punktu widzenia nowoczesnej technologii spalania stosowanej...

III SA/Wa 1460/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-05

stanowisko Spółki Jawnej W. z siedzibą w W., zwanej dalej Skarżącą, zgodnie z którym olej opałowy oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73-67.90 i kodem CN 2707 99 99...
w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Skarżąca wystąpiła z pytaniem, czy olej opałowy, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73-67.90 i kodem CN 2707 99 99...

I SA/Kr 121/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-24

opałowymi firma kupująca olej opałowy w momencie zamówienia oleju opałowego dokonuje jednocześnie czynności prawnych wskazujących, że produkt ten zostanie zużyty zgodnie...
oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu do celów opałowych, z uwzględnieniem wszystkich elementów wskazanych w przepisach. W sytuacji, gdy przedmiotowy olej opałowy zostanie...

I SA/Ke 258/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-07-30

w piecach wapienniczych. Piece wapienniczych opalane są mieszanką paliwa, której składnikiem są utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy i ciężki olej opałowy. Utylizacyjny...
opałowych, właśnie ze względu na przeznaczenie mieści się w definicji olejów opałowych i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na zasadach tożsamych jak olej...

III SA/Po 99/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-11

ma sprawną instalację uziemiającą z odbiorami oraz standardowe zabezpieczenia. Olej opałowy jest znakowany oraz barwiony zgodnie z przepisami, wydawany jest wyłącznie na cele...
podatku akcyzowego. W pierwszym przypadku, w ocenie A., nie zachodziła taka sytuacja ze względu na fakt, iż urządzenie, z którego sprzedaje ona olej opałowy...

I SA/Rz 826/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-29

w mocy zaskarżone postanowienie organu I instancji., W uzasadnieniu podniesiono, iż w przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcia wymaga następująca kwestia: Czy olej opałowy...
do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest przesądzenie, czy olej opałowy produkowany przez Spółkę na bazie tłuszczów oleju zwierzęcego i roślinnego o nazwie handlowej...

I SA/Wr 1237/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-16

na symbol PKWiU oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:, a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 -C lub których gęstość w temperaturze 15 -C...
na cele opałowe zostały określone przez ustawodawcę w art. 65 ust. 1 u.p.a.: stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na oleje...

VIII SA/Wa 522/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

dla sprzedaży oleju opałowego. Skarżąca w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia sprowadza do kraju specjalistyczny olej opałowy w dwudziestolitrowych pojemnikach...
., 4.3. Zdaniem Ministra Finansów, oświadczenie podmiotu nabywającego olej opałowy od Spółki co do przeznaczenia nabywanych wyrobów, czyli oświadczenie przewidziane w art...
1   Następne >   +2   +5   +10   16