Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

III SA/Kr 1086/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-05

, że na podstawie posiadanych informacji nie ma wystarczających dowodów epidemiologicznych, aby narażenie zawodowe na olej opałowy ciężki mogło skutkować powstaniem...
literaturowych, w tym badań dotyczących ryzyka rozwoju nowotworów u osób z zawodową ekspozycją na olej opałowy ciężki wykazała wzrost ryzyka zachorowań na nowotwory skóry...

III SA/Łd 299/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-02-04

higieniczne. Jak ustalono w okresie od marca do czerwca, czyszczone były dwie maszyny długie lub trzy krótkie. Dlatego zużycie oleju opałowego wynosiło w tym okresie do 36...
. oprogramowania i technologii w narażeniu, w latach 2000 - 2005, na czynniki szkodliwe takie jak: oleje, benzyna ekstrakcyjna, denaturat, używane w procesie czyszczenia maszyn...

II SA/Bd 1057/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-11

[...] sierpnia 2020 r. skarżąca podniosła, że w jej ocenie czynniki rakotwórcze jakie występowały w środowisku męża to oleje grzewcze i opałowe oraz katalizatory i wyjaśniła...
i zanieczyszczeń mógł występować metanol, toluen oraz o- i m-ksylen). Z przedłożonych do akt sprawy dokumentów w postaci charakterystyki olejów opałowych i olejowych nośników...