Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II SA/Go 242/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-28

. [...], którym wykonywany był przewóz drogowy towaru przez spółkę P. Środkiem transportowym przewożono z Niemiec do Polski olej palmowy o masie 25.000 kg, klasyfikowany do kodu...
towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (w dacie wydania decyzji tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 ze zm., aktualnie tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 859 ze zm.; dalej...