Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

V SA/Wa 2123/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

. W toku kontroli podatkowej przeprowadzono oględziny miejsc, gdzie zlokalizowane były urządzenia wskazane w adnotacjach na fakturach VAT. Ustalono, że olej opałowy do celów...
się w suszarni;, przyjęcie, że podatnik wykorzystał olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem tj. jako paliwo silnikowe, podczas, gdy podatnik prowadzi profesjonalną...

III SA/Kr 862/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-15

kontroli ustalono, że przedmiotowy samochód przewoził benzynę bezołowiową w ilości 6.001 litrów oraz olej napędowy w ilości 12.000 litrów, zakwalifikowane do kodu CN 2710...
w ilości 6.000 litrów oraz olej napędowy w ilości 12.000 litrów) transportowanego do należącej do spółki stacji paliw mieszczącej w T, objętego zgłoszeniem [...]., DIAS...

III SA/Wr 857/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

klimatyczne, ciekłe produkty naftowe i inne płyny eksploatacyjne, oleje napędowe, lekkie opałowe, ogumienie pneumatyczne i niepneumatyczne kół jezdnych;, • Wyższej Szkoły...

III SA/Wr 467/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-08

eksploatacyjne, oleje napędowe, lekkie opałowe, ogumienie pneumatyczne i niepneumatyczne kół jezdnych;, • Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Ł. (nr [...] z dnia...

III SA/Wr 606/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-13

, ceramikę, stale, wyroby z materiałów konstrukcyjnych: zakres zaś akredytacji [...] - komory klimatyczne, ciekłe produkty naftowe i inne płyny eksploatacyjne, oleje napędowe...
, lekkie opałowe, ogumienie pneumatyczne i niepneumatyczne kół jezdnych;, - Wyższej Szkoły [...]w Ł., nr [...], z dnia [...] sierpnia 2013 r. obejmuje opiekacze i podobne...

III SA/Wr 483/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-09

konstrukcyjnych, a zakres AB 733 - komory klimatyczne, ciekłe produkty naftowe i inne płyny eksploatacyjne, oleje napędowe, lekkie opałowe, ogumienie pneumatyczne...

III SA/Wr 544/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-09

klimatyczne, ciekłe produkty naftowe i inne płyny eksploatacyjne, oleje napędowe, lekkie opałowe, ogumienie pneumatyczne i niepneumatyczne kół jezdnych;, - Wyższej Szkoły...

III SA/Wr 556/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-27

, ciekłe produkty naftowe i inne płyny eksploatacyjne, oleje napędowe, lekkie opałowe, ogumienie pneumatyczne i niepneumatyczne kół jezdnych;, • Wyższej Szkoły Informatyki...

III SA/Wr 621/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-13

i inne płyny eksploatacyjne, oleje napędowe, lekkie opałowe, ogumienie pneumatyczne i niepneumatyczne kół jezdnych;, • Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Ł...

III SA/Wr 441/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-05

, stale, wyroby z materiałów konstrukcyjnych, a zakres AB 733 - komory klimatyczne, ciekłe produkty naftowe i inne płyny eksploatacyjne, oleje napędowe, lekkie opałowe...
1   Następne >   3