Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

V SA/Wa 1692/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

skorzystania z tej stawki, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia ma podatnik sprzedający olej opałowy, który uzyska od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów...
skarżącego, od którego kupowany był olej opałowy przeprowadzono kontrolę krzyżową, podczas, której nie stwierdzono różnic ilościowych zakupionego a następnie sprzedanego...

V SA/Wa 1800/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-17

działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania NCBJ (tj. opłat za olej opałowy i energię elektryczną), w wysokości ... zł., W związku ze stwierdzonymi...
obowiązującym w dacie wydania decyzji, poprzez zaliczenie do kosztów działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania NCBJ (tj. opłat za olej opałowy...

III SA/Wr 203/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-27

mieszkalnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, na ekologiczne w postaci ogrzewania gazowego, elektrycznego, na lekki olej opałowy, paliwa stałe lub biomasę...
zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i ich zastąpienie przez nowoczesne źródło ciepła, tj.: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem...

I GSK 333/18 - Wyrok NSA z 2020-08-05

do kosztów działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania [A] (tj. opłat za olej opałowy i energię elektryczną), w wysokości 2 679 490,51 zł., W związku...
, w brzemieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji, poprzez zaliczenie do kosztów działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania (tj. opłat za olej...

II GSK 44/15 - Wyrok NSA z 2016-05-17

kupowano olej opałowy na potrzeby ogrzewania TTOC i obsługiwano kotłownię należy przyjąć, że Starosta [...] ewidentnie wykonywał odpłatnie określone czynności jako dostawca...

II GSK 2868/14 - Wyrok NSA z 2016-05-17

nie ulega wątpliwości, 'że skoro kupowano olej opałowy na potrzeby ogrzewania TTOC i obsługiwano kotłownię należy przyjąć, że Gospodarstwo Pomocnicze (Powiat) ewidentnie...

V SA/Wa 538/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-11

było utworzenie nowego przedsiębiorstwa i wdrożenie innowacyjnej technologii wyrobów dla branży petrochemicznej, tj. komponentów dodawanych do oleju opałowego. Projekt przewidywał...
odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe oleju opałowego, która dotyczyła zakupu dwóch komór reakcyjnych, zbiorników paliwa do układu reaktora i systemu...

V SA/Wa 4105/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-13

nie wyjaśniły w sposób właściwy kwestii związanej z rozliczeniem wydatków dotyczących zakupu oleju opałowego, dostawy i odbioru ścieków, energii elektrycznej. Organ...
sprzętu ogrodniczego, kuchennego, akcesoriów samochodowych, czy też sportowych o łącznej wartości 9857,16 zł. Organ przyjął również, że wydatki, dotyczące zakupu oleju...

III SA/Gd 1024/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-07

opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, przewóz towaru objętego pozycją...
z brzmieniem pozycji 2707 Wspólnej Taryfy Celnej, produkt zawierający powyżej 50% węglowodorów aromatycznych klasyfikuje się do pozycji 2707 obejmującej 'oleje...